Ordinarie årsmöte i Norrköpings Curlingklubb hålls onsdagen den 7 juni 2017 kl 18.00 i curlinghallen. Ni hittar årsmöteshandlingarna på länkarna

Verksamhetsberättelse      Årsbokslut per 170430

Förutom ordinarie mötesförhandlingar och prisutdelningar för deltagande i verksamhetsårets klubbtävlingar mm kommer information att bl a ges från Norrköping Curling AB.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse samt styrelsens förslag, inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga i cafeterian i curlinghallen senast from 24 maj.