Våren 2018
A B C D E Nytt resultat
D12345678910Resultat
18 / 10 (12) Nya Nyköping
28 / 11 (13) Afternoon Tee
38 / 8 (10) Andersson o Co
48 / 9 (11) Arköpelaget
58 / 5 (7) Golfarna
68 / 4 (6) Jämt o Ojämt
78 / 9 (11) Rollingstones
88 / 9 (11) 15 - 90
98 / 7 (9) Carmen Curlers
100 / 0 (18)
Hösten 2014 | våren 2015 | | Hösten 2015 | Våren 2016 | Hösten 2016 | Våren 2017 | Hösten 2017 | Våren 2018 |