Våren 2018
A B C D E Nytt resultat
D12345678910Resultat
11 / 0 (16) Nya Nyköping
21 / 2 (18) Afternoon Tee
31 / 0 (16) Andersson o Co
41 / 2 (18) Arköpelaget
51 / 2 (18) Golfarna
62 / 2 (16) Jämt o Ojämt
72 / 2 (16) Rollingstones
82 / 2 (16) 15 - 90
91 / 0 (16) Carmen Curlers
100 / 0 (18)
Hösten 2014 | våren 2015 | | Hösten 2015 | Våren 2016 | Hösten 2016 | Våren 2017 | Hösten 2017 | Våren 2018 |