Vi öppnar hallen för medlemmsträning lördagen den 14 september.