Som ni kan se har vi lyft upp klubbens facebooksida så att den är tydligare på hemsida. Micke har under säsongen skrivit mycket om klubben på facebook, om en del av våra gäster, hur det har gått i olika tävlingar etc. Genom att göra allt det han skriver på FB tydligare hoppas vi att det blir fler som får information om vad som händer i klubben.

Under säsongen har vi, av olika anledningar, inte uppdaterat hemsida lika frekvent som tidigare.  Ju fler vi är som bidrar desto bättre blir det. Alla som har något de vill förmedla är välkomna att skicka texter och eller bilder till klubbens mailadress, så skall vi publicera det.