Vi var ca 25 st, ungefär lika med 10 % av klubbens medlemmar på mötet. Ni kan hitta anteckningar och den powerpoint presentation som användes på länkarna

Anteckningar fr medlemsmotet den 20 mars 2017

Medlemsmote 170320