Styrelsen hade den 11 december ett lite längre möte för att diskutera NCK i ett längre perspektiv. Här följer en sammanfattning av vad vi kom fram till.

Vår agenda för mötet var:

 1. Vilka mål, visioner skall vi ha för de kommande tre åren?
 2. Vad behöver vi göra för att nå målen/ visionen?
 3. Hur skall vi ” organisera oss”?

Mål
Vi diskuterade ett antal idéer om mål/visioner. Framförallt en del sportsliga mål, som att vi t ex skulle göra en elitsatsning.

De mål vi kom fram till är:

 • CURLING SKALL VARA KUL!
 • Mer än 300 medlemmar.
 • 60 lag i FKC.
 • Sponsorväggen skall vara helt täckt.

Vad göra?
Vi har idag ett antal mycket bra aktiviteter för klubbens medlemmar, såsom FKC, riksfiguren, lunchcurling, lördagscurling och träningspass för juniorer och seniorer. Vi har inte tänkt oss några större ändringar, mer än att försöka få fler medlemmar att komma, till speciellt lunchcurlingen, lördagscurlingen och träningspassen.

Förbundet gör en extra satsning på rullstolscurling och har frågat om vi vill delta. Vi beslöt att försöka hitta en instruktör, om vi inte lyckas med detta, avstår vi från att göra någon speciell satsning. Den verksamhet som vi har idag skall givetvis fortsätta och om det går utvecklas.

NCK fyller 100 år 2017, vi beslöt att jubileet skall firas, Hur, tog vi dock inte ställning till, men absolut skall vi ha en jubileums tävling. bla diskuterade vi att ordna en stadsmatch
En ide som vi diskuterade var att ordna en stadsmatch, dvs bjuda in vår curling vänner i andra städer till en tävling med fler lag från varje stad ex dam, herr, junior, elit och veteran. Vi beslöt att ansöka om att få arrangera ett elitseriesammandrag under 2017.

Andra aktiviteter vi diskuterade var:
– att delta i Skol SM, som Curlingförbundet skall arrangera nästa säsong.
– att fortsätt med riktade arrangemang för studenter.
– preparandkursen, dvs en riktad insats för att få fler FKC lag, vi beslöt att göra ett nytt försök nästa säsong.
– aktiviteter för våra sponsorer. Vi beslöt oss för att erbjuda ”pröva på curling” för alla anställda bland våra sponsorer. Idén är att vi under några lördagar, parallellt med lördagscurlingen, skall bjuda in de anställda. För att hålla kontroll på hur många som kommer, finns kanske en risk att vi inte kan ta emot alla, krävs att de anmäler sig på vår hemsida.

”Organisation”
Kommittéer= Ett sätt att fördela ansvaret och involvera medlemmar.

Vi beslöt att vi skall ha följande kommittéer. Alla medlemmar är välkomna att anmäla sitt intresse för att delta i någon av de olika kommittéerna. Vi kommer ”ragga”.
Nedan anges vem som skall delta i respektive kommitté från styrelsen.

 1. Juniorkommitté. Per Rosander
 2. Isskötselkommitté. Lars Gunnar Öhrn
 3. Medlemskommitté med fokus på rekrytering och samvaro. Per Rosander
 4. Tävlingskommitté. Alf Sneller
 5. Spelutveckling. Kjell Karlsson
 6. Sponsorkommitté och Uthyrningsverksamheten. Ett ansvar för NCAB, diskutera upplägg med bolagets ordförande Jan Owe-Larsson
 7. Kommunikation. Fokus på vår hemsida och extern press. Bengt Glaad

Personerna ovan som är från styrelsen, ansvarar för att definiera kommitteens ansvar/frågor samt att rapportera av det på nästa styrelsemöte i januari.

Aktuella aktiviteter, som vi tog ställning till:
– KM 6-8 febr 2015
Vi skall ha KM för damer och herrar, alla i styrelsen skall med ”mun mot mun metoden” jaga lag. Om det blir allt för få dam eller herr lag, gör vi ett mixat KM.

– För att locka lag till Stadium mix i mars 2015 skall vi i februari skicka mail till våra grannklubbar.

–  Skipperkurs och/eller kurs för de som vill bli teoretiskt ännu bättre i curling.

God jul och Gott nytt år!

////Styrelsen