Adressen till Smålands – Östergötlands hemsida är :

www.socf.se

Där finns all information om distriktets tävlingar och divisionspel.